Kapłani pochodzący z Parafii Głuchołazy i Siostry zakonne

2 lutego 1989

Kapłani:

O. Adamczyk Witold OFMConv

O. Antoniak Jarosław OFMCap

Ks. Barczewski Czesław

Br. Boguski Tadeusz OSPPE

Ks. Choiński Mieczysław MIC († 1978)

O. Chuchra Aleksander OFM

Ks. Ciebień Marek MIC

Br. Guzik Bogdan OMI

O. Kilnar Nikodem OSPPE

Ks. Lach Andrzej MIC

Ks. Ochoński Piotr

Ks. Rakocy Waldemar CM

Ks. Saska Marian

Ks. Siekierka Rafał

Ks. Skrzypczak Robert

Ks. Wąsiniak Zbigniew MIC († 2018)

O. Zabdyr Leszek CSSR

Ks. Zieliński Bogdan MIC

Siostry Zakonne:

S. Kilnar Anzelma CSCIJ

S. Kilnar Dolorosa ZSAPU

S. Moroz Józefa OCD

S. Prętka Jadwiga FMM († 1982)

S. Sokołowska Gabriela CSL

S. Strzelczyk Anawim CSCIJ

S.M. Saska Pia CSSE

S.M. Wójcik Gabriela SJK

S. Zielińska Antonia ZSAPU


Opis skrótów

CM - Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego - á Paulo Congregatio Missionis

CSsR - Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela - Congregatio Sanctissimi Redemptoris

CSCIJ - Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

CSSE - Zgromadzenie Sióstr świętej Elżbiety - Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth

FMM - Franciszkanki Misjonarki Maryi

MIC - Zgromadzenie Księży Marianów Niep. Poczęcia NMP - Congregato Clericorum Marianorum sub.titulo Immaculatae Conceptionis BVM

MIC - Zgromadzenie Księży Marianów Niep. Poczęcia NMP - Congregato Clericorum Marianorum sub.titulo Immaculatae Conceptionis BVM

OCD - Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

OFM - Zakon Braci Mniejszych - Ordo Fratrum Minorum

OFMCap - Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

OFMConv - Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych - Ordo Fratrum Minorum S. Francisci Conventualium

OMI - Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Congregatio Missionariorum Oblatorum Sanctissimae et Immaculatae Vitginis Mariae

OSPPE - Zakon Świętego Pawła Pierwszego pustelnika - Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae

SJK - Siostry Urszulanki serca Jezusa Konającego

ZSAPU - Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim - zgromadzenie zakonne, habitowe