Szafarze pracujący w naszej parafii

2 czerwca 1996

Szafarze:

Ciołek Włodzimierz

Diakowski Zbigniew

Dorosz Michał

Dubiński Ryszard

Kuchna Aleksander

Marmon Józef

Chciejmy korzystać z Ich obecności w naszej Parafii i zapraszać Ich z Komunią świętą do naszych chorych w niedziele i święta....

Najważniejsze informacje opracowane na podstawie "Instrukcji synodalnej dotyczącej nadzwyczajnych szafarzy".

1. "Synod zobowiązuje proboszczów, aby w każdej parafii ustanowieni zostali szafarze Komunii św., którzy będą pomagali w rozdawaniu jej w czasie Mszy św. oraz będą zanosili Komunię św. chorym w każdą niedzielę i święto".

2. "Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczym dobrem duchowym wiernych jest częsta Komunia św., zwłaszcza zanoszona chorym w domach prywatnych, w szpitalach i w innych zakładach".