Sakrament Małżeństwa

1. Miejscem zawarcia Sakramentu Małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej(go), gdzie załatwia się formalności przedślubne.

2. W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

metrykę Chrztu św. (nie starszą niż 6 miesięcy),

świadectwo Bierzmowania,

dowód osobisty,

dokumenty stwierdzające stan wolny z USC - (małżeństwo konkordatowe),

indeks - świadectwo z oceną nauki religii ostatniej klasy,

świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka (wystawiony w parafii zgonu).

Spisywanie protokołów przedmałżeńskich po indywidualnym umówieniu się w kancelarii parafialnej.

3. Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem, okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów!

4. Wiek do zawarcia małżeństwa - wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.

5. Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa:

katechizacja z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej,

kurs przedmałżeński (5 nauk - w poniedziałki godz. 19:00, terminy kursów na stronie www.parafia-glucholazyxxx.pl),

dla tych, którzy nie uczestniczyli w katechezie obowiązuje roczny kurs z egzaminem wiedzy religijnej (od września do czerwca),

dwukrotnie zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych, w 1 lub 3 poniedziałek miesiąca o godz. 18:00,

przystąpienie do Komunii św. w dniu ślubu.

6. Świadkami Sakramentu Małżeństwa mogą być:

katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,

uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do Spowiedzi i Komunii św.

7. Nie mogą być świadkami:

żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,

młodzież która nie uczęszcza na katechezę,

kto nie przyjął sakramentu Bierzmowania,

obojętni religijnie,

prowadzący gorszący tryb życia.

8. Przed Sakramentem Małżeństwa świadkowie powinni:

przystąpić do Sakramentu Pokuty, a w dniu Sakramentu Małżeństwa do komunii św.

NIE MA ŚLUBÓW Z PRZYJĘCIEM WESELNYM W OKRESIE:

ADWENTU,

WIELKIEGO POSTU,

W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

I WIELKIEJ NOCY.