Pielgrzymka do Barda - dzień pierwszy - 2022

27 czerwca 2022