Jezus zmartwychwstał i żyje z nami

9 kwietnia 2023

ROZWAŻANIA NA 09 KWIETNIA 2023 R.


"Misterium Paschalne ma dwa aspekty: przez swoją śmierć Chrystus wyzwala nas od grzechu; przez swoje Zmartwychwstanie otwiera nam dostęp do nowego życia".

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 654.

Do refleksji

Zmartwychwstały żyje w nas i pośród nas, mieszka w naszym domu, siedzi przy naszym stole, jest z nami, kiedy przeglądamy media społecznościowe, w naszej sypialni, garażu, na spacerze, na imprezie, w kuchni. Bóg jest blisko nas, nie tylko wtedy, kiedy wypełniamy Jego wolę.

Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest dobry. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa otrzymaliśmy największy dar - możemy mówić do Boga "Tatusiu". Niezależnie od statusu społecznego, majętności, czy historii życia jesteśmy rodziną Wszechmogącego Ojca i nic już tego nie zmieni. Jezus pokonał grzech i śmierć, bo niemożliwe było, żeby one panowały nad Nim. Przyjmując chrzest, jesteśmy uwalniani do pełni życia, będąc każdego dnia coraz bliżej Domu Ojca.

Jezus dał nam Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, pokonując tym samym nasze słabości, niepokoje, lęki. Przeszliśmy ze śmierci do życia i weszliśmy na drogę ku wolności. Już nie musimy się bać! Mamy nowe życie, które nie skończy się w godzinie naszej ziemskiej śmierci. Jeśli jesteśmy Jego uczniami, nie troszczmy się zbytnio o to wszystko, o co zabiegają ci, którzy jeszcze Go nie poznali. Obiecał nam, że będzie z nami już zawsze. W naszych domowych Kościołach możemy doświadczyć Tajemnicy Paschy, gdy jesteśmy razem, słuchając Jego Słowa, ale przede wszystkim kochając.

Zadanie

Podczas spotkania rodzinnego porozmawiajmy o tym, po czym poznać, że jesteśmy chrześcijańską rodziną?

Co możemy zmienić, aby dawać lepsze świadectwo wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego?