25. Pielgrzymka do Sanktuarium w Zlatych Horach

6 września 2020