Wybrani i posłani

6 sierpnia 2023

ROZWAŻANIA NA 6 SIERPNIA 2023 R.


"Rodzina jest powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła".

Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 49.

Do refleksji

Jesteśmy, jak mówi List do Efezjan, zbudowani na fundamencie apostołów (gr. wysłanników), których Chrystus wybrał i posłał, by głosili Ewangelię. Wierny przymierzu dobry Ojciec obiecał że będzie dawał swojemu ludowi pasterzy według Jego serca. Dziś, po dwóch tysiącach lat tej sztafety ewangelizacyjnej, wyświęcani biskupi są powoływani przez Pana, by - jak ojcowie w rodzinie - dbać o wspólnoty wierzących.

"Biskupem jestem dla was, chrześcijaninem jestem razem z wami. Tamto jest przyjętym obowiązkiem, to łaską. Tamto wystawia na niebezpieczeństwo, to przynosi zbawienie".

Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem oraz jest posłany na cały świat. Rzecz w tym, by odkryć, że my wszyscy na różne sposoby uczestniczymy w tym posłaniu.

To dopiero Dobra Nowina - jesteśmy apostołami powołanymi do głoszenia zbawienia w Jezusie Chrystusie, idąc blisko pasterzy, którzy pachną swoją owczarnią. Podobnie jak w rodzinie, gdzie pełnimy różne role i w zależności od wieku, dojrzałości, umiejętności, darów, posiadanych zasobów, czy okoliczności, w różnym stopniu angażujemy się w życie naszego wspólnego domu, tak dzięki Duchowi Świętemu nasze apostolstwo może się przejawiać w niezliczonej mnogości form, zawsze jednak miłość, czerpana z sakramentów - przede wszystkim z Eucharystii - jest istotą i siłą napędową naszego życia w Kościele.

Zadanie

Czy znamy i kochamy naszego biskupa, proboszcza naszej parafii?

Czy i w jaki sposób nasza rodzina uczestniczy w posłannictwie Kościoła?

Czy uważam się za apostoła? Jak na co dzień rozszerzam Królestwo Boże?

Pomódl się za waszego biskupa, proboszcza, duszpasterza.