Odwiedziny Duszpasterskie - 2022/2023

26 stycznia 2023

Drodzy Parafianie,

w tym roku wracamy do tradycyjnej formy

odwiedzin kolędowych.

o

1. Tradycja kolędowania

Już we wczesnośredniowiecznych dokumentach kościelnych natrafiamy na ślady kolędowania w okresie świąt Bożego Narodzenia jako formę bezpośredniego kontaktu z wiernymi w bardzo rozle-głych wtedy obszarowo parafiach.

Uzasadnienia tej praktyki doszukiwano się już dawno m.in. w zapisie Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,2). Czytamy tam, że mędrcy oddawszy pokłon narodzonemu Jezusowi wracali inną drogą do swoich krajów. Legenda poszerzyła ten zapis o to, że rozchodzili się, odwiedzali różne miasta i wioski i rozgłaszali wieść o Bogu narodzonym w ludzkiej postaci.

Zapis u św. Łukasza mówi, iż Chrystus poleca swoim 72 uczniom, aby szli "do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał" (Łk 10, 1-12).

Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych do-mach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy?

Kulminacyjnym punktem odwiedzin jest wspólna modlitwa, a następnie modlitwa kapłana o błogosławieństwo dla mieszkańców oraz pokropienie wodą święconą mieszkania.

Na drzwiach domu umieszcza się symbole: C+M+B. Co oznaczają litery: C+M+B? Św. Augustyn odczytuje w tych znakach chrześcijańską myśl: "Christus Multorum Benefactor", czyli: "Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą". Starochrześcijańskie tłumaczenie, zbliżone do myśli św. Augustyna, jest złączo-ne z treścią modlitw kolędowych: "Christus Mansionem Benedicat" - "Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu".

Jest to również nawiązanie do wydarzeń Starego Testamentu, gdzie oznaczenie domów krwią baranka paschalnego miało chronić dom i jego mieszkańców od nieszczęścia, było także publicznym wyznaniem, do jakiej wspólnoty religijnej się należy. Tak więc chrześcijanie, którzy przyjmują kapłana z wizytą dusz-pasterską, dają świadectwo swojej przynależności do Kościoła.

2. Uwagi praktyczne

Dobrze, jeśli jest to tylko możliwe, gdy w odwiedzinach kolędowych bierze udział cała rodzina.

Ministranci będą sygnalizowali zbliżające się odwiedziny duszpasterskie zarówno dzwonkami mini-stranckimi, jak bezpośrednim pukaniem (dzwonieniem) do drzwi.

Miłą rzeczą będzie, gdy w dniu odwiedzin kolędowych przedstawiciel rodziny, która pragnie przyjąć kolędę, zaprosi do środka.

Na stole umieszczamy krzyż i świece (ewentualnie Pismo św., wodę święconą i kropidło). Tematem wizyty duszpasterskiej są przede wszystkim kwestie natury religijnej. Niekiedy ta krótka i raczej symbo-liczna wizyta staje się okazją do podjęcia bardzo ważnej i trudnej sprawy, która wymaga poświęcenia zdecydowanie większej ilości czasu. Dlatego jeśli zachodzi taka potrzeba i ktoś potrzebuje dłuższej roz-mowy, właśnie na kolędzie ma możliwość umówienia się z duszpasterzem w dogodnym dla obu stron terminie. W czasie odwiedzin duszpasterskich będzie także możliwość poświęcenia dewocjonaliów.

Niech Boże błogosławieństwo otrzymane w czasie odwiedzin kolędowych chroni nasze mieszkania, nasze rodziny i umacnia nas na drodze życia chrześcijańskiego.

Duszpasterze

o

27.12.2022 - wtorek - godz. 15:30

1/ Grunwaldzka - od pocz.

2/ Tylna - 1-10 i 11 A.

3/ Tylna - 11 E, D, C, B.

4/ Tylna - 11 H, G, F.

28.12.2022 - środa - godz. 15:30

1/ Sikorskiego - nr parzyste od pocz.

2/ Sikorskiego nr niep. od końca.

3/ Szymanowskiego - nr parz. od końca.

4/ Szymanowskiego - nr niep. od pocz.

29.12.2022 - czwartek - godz. 15:30

1/ Sobieskiego - nr parz. od końca.

2/ Sobieskiego - nr niep. od pocz.

3/ Kwiatowa, Kopernika i Moniuszki.

30.12.2022 - piątek - godz. 15:30

1/ Os. Konstytucji 3M - 6-1.

2/ Os. Konstytucji 3M - 12-7.

3/ Os. Konstytucji 3M - 19-13.

4/ Os. Konstytucji 3M - 25-20.

02.01.2023 - poniedziałek - godz. 15:30

1/ Wieniawskiego - 4 i 2.

2/ Wieniawskiego - 8 i 6 od końca.

3/ Wieniawskiego - 10 i 6 od pocz.

4/ Wieniawskiego 12 i 14.

03.01.2023 - wtorek - godz. 15:30

1/ Koszyka- 7-1.

2/ Koszyka 14-8.

3/ Koszyka 21-15.

4/ Koszyka 28 - 22.

04.01.2023 - środa - godz. 15:30

1/ Koszyka 35-29.

2/ Makuszyńskiego i Opawska.

3/ Słowackiego i Matejki.

4/ Pl. Basztowy, Basztowa i Batorego.

05.01.2023 - czwartek - godz. 15:30

1/ Spółdzielcza - 4A i 2C, B, A.

2/ Spółdzielcza - 4 C, B i 6 B, A.

3/ Spółdzielcza 10 B, A i 8 B, A.

4/ Góra św. Anny - od pocz.

07.01.2023 - sobota - godz. 13:30

1/ Kol. Kaszubska - od końca.

2/ Damrota i Strzelców Bytomskich.

3/ Ornowskiego i Lutosławskiego.

4/ Maczka, Leśna i Okulickiego.

08.01.2023 - niedziela - godz. 14:30

1/ Kraszewskiego - nr parz. od pocz.

2/ Kraszewskiego - nr parz od końca.

3/ Kraszewskiego - nr niep. od pocz.

4/ Kraszewskiego - nr niep. od końca.

09.01.2023 - poniedziałek - godz. 15:30

1/ Kolejowa - nr parz. od pocz.

2/ Kolejowa - nr parz. od końca.

3/ Kolejowa - nr niep. - od końca.

4/ Wrocławska - od końca.

10.01.2023 - wtorek - godz. 15:30

1/ Powstańców Śl.- nr niep. od końca.

2/ Powstańców Śl. - 36-2.

3/ Powstańców Śl. - 48 - 38.

4/ Powstańców Śl. - 50 - od końca.

11.01.2023 - środa - godz. 15:30

1/ Tuwima, Fredry, Prusa i Brzechwy.

2/ Żeromskiego - od pocz.

3/ Reja - od pocz.

4/ Korfantego - od końca.

12.01.2023 - czwartek - godz. 15:30

1/ Norwida - od pocz.

2/ Norwida - od końca.

3/ Papiernicza - od pocz.

4/ Papiernicza - od końca.

13.01.20123 - piątek - godz. 15:30

1/ Kościuszki - nr parz. od pocz.

2/ Kościuszki - nr parz. od końca.

3/ Kościuszki - nr niep. od pocz.

4/ Kościuszki - nr niep. od końca.

14.01.2023 - sobota - godz. 13:30

1/ Kard. Wyszyńskiego - od końca.

2/ Lompy - od końca.

3/ Osiedle Bodzanów - od końca.

4/ Dworcowa i Polna - od końca.

15.01.2023 - niedziela - godz. 14:30

1/ Andersa - nr parz. od pocz.

2/ Andersa - nr parz od mostu.

3/ Andersa - nr niep. od mostu.

4/ Andersa - od końca do mostu.

16.01.2023 - poniedziałek - godz. 15:30

1/ Kol. Jagiellońska nr parz od pocz.

2/ Kol. Jagiellońska nr niep. od pocz.

3/ Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka - od pocz.

4/ Chrobrego - od końca.

17.01.2023 - wtorek - godz. 15:30

1/ Konopnickiej - od pocz.

2/ Konopnickiej - od końca.

3/ Reymonta i Sienkiewicza.

4/ Zapolskiej - od końca.

18.01.2023 - środa - godz. 15:30

1/ Chopina - 1-35.

2/ Chopina 2-34.

3/ Orzeszkowej - od pocz.

4/ Orzeszkowej - od końca.

19.01.2023 - czwartek - godz. 15:30

1/ Boh. Warszawy - od końca.

2/ Skłodowskiej - 2-28.

3/ Nałkowskiej - od pocz.

4/ Nałkowskiej - od końca.

20.01.2023 - piątek - godz. 15:30

1/ Miarki i Mickiewicza - od pocz.

2/ Mickiewicza - od końca.

3/ Wita Stwosza - od pocz.

4/ Elsnera i Zdrojowa.

21.01.2023 - sobota - godz. 13:30

1/ Skłodowskiej - nr niep. od końca i 52-30.

2/ Opolska - nr parz. od pocz. i Pl. Solidarności.

3/ Opolska - nr parz od końca.

4/ Opolska - nr niep. od końca.

22.01.2023 - niedziela - godz. 14:30

1/ Karłowicza - od pocz.

2/ Karłowicza - od końca.

3/ Ogińskiego i Parkowa.

4/ Świdnicka - od pocz.

23.01.2023 - poniedziałek godz. 15:30

1/ Rynek - 9-1 i Magistracka.

2/ Rynek - 20 - 11.

3/ Rynek - 30 -21.

4/ Rynek - 38 - 31.

24.01.2023 - wtorek - godz. 15:30

1/ Jana Pawła II - nr parz. od pocz.

2/ Jana Pawła II - nr parz. od końca.

3/ Jana Pawła II - nr niep. od pocz. i Henryka Brodatego.

4/ Poprzeczna - od końca.

25.01.2023 - środa - godz. 15.30

1/ Wyspiańskiego - od końca.

2/ Paderewskiego - nr parz. od pocz.

3/ Paderewskiego - nr niep. od pocz.

4/ Uzupełnienia.

26.01.2023 - czwartek - godz. 15:30

1/ Ligonia - od pocz.

2/ Ligonia - od końca.

3/ Pasterówka i Os. Pionierów.

4/ Uzupełnienia.