Paczka dla UKRAINY

3 kwietnia 2022

Caritas Diecezji Opolskiej zaprasza wszystkie parafie do udziału w akcji "Paczka dla Ukrainy". Reguły akcji przypominają reguły Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Parafia, która wyrazi chęć udziału w akcji odbiera z najbliższego biura rejonu Caritas odpowiednią ilość bezpłatnych kartonów. Kartony można odbierać od 1 kwietnia 2022 r. Dalsze kroki postępowania opisane są w "Instrukcji dla Parafii oraz PZC dotyczącej akcji Paczka dla Ukrainy."


PACZKA DLA UKRAINY. Na bocznych ołtarzach wyłożone są kartki z proponowanymi produktami, które mogą być złożone w paczce. Może to uczynić jedna rodzina lub kilka razem w ramach sąsiedzkiej pomocy. Parafianie, którzy chcą przyjść z pomocą proszeni są o zgłoszenie tego w zakrystii, byśmy wiedzieli ile powinniśmy odebrać kartonów.

Instrukcji dla Parafii oraz PZC


Za wszystkie sprawy organizacyjne związane z transportem paczek na Ukrainę i dystrybucją wśród potrzebujących, odpowiada Caritas Diecezji Opolskiej we współpracy z Caritas Ukraina.

Ufamy, że akcja "Paczka dla Ukrainy", obok wielu innych form pomocy udzielanej uchodźcom na terenie naszej diecezji, umożliwi przetrwanie i przyniesie ulgę cierpiącym z powodu wojny.