Drodzy - Kochani Parafianie!

19 listopada 2020

Dobiega końca kolejny Rok kościelny w naszym życiu. W najbliższą niedzielę będziemy chcieli szczególnie dziękować, uwielbiać i oddawać cześć naszemu KRÓLOWI JEZUSOWI CHRYSTUSOWI. Mamy za co dziękować i o co prosić!!!

Chciejmy prosić o ustanie czasu epidemii, o powrót do normalności... Módlmy się za wszystkimi chorymi, przebywającymi na kwarantannie i wszystkimi, którzy nie szczędzą sił w przychodzeniu chorym z pomocą. Podziwiam Pracowników Służby Zdrowia. Pomimo zmęczenia, przepracowania ,ciągle jeszcze znajdują siły, uśmiech, życzliwość - kandydaci na ołtarze - tak Im mówię i dziękuję serdecznie od siebie i od nas wszystkich obejmując Ich gorącymi modlitwami - do czego też wszystkich zachęcam....

Bądźmy razem w wspólnej modlitwie.

W naszym kościele - jak wiemy trwa remont prezbiterium. Dziękuję Firmie i Pracownikom i gorąco proszę o Boże Błogosławieństwo dla tych prac na większą chwałę Pana Boga w naszej świątyni.....

"Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza (...) "wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju".

(...) Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.

Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami.

(...) Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich świątyniach, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi wszechświata".

Kochani WSZYSTKICH POZDRAWIAM - obejmuję moimi modlitwami, dziękuję za wszystkie modlitwy i życzę zdrowia - wasz ks. Proboszcz Edward C. wraz z Księżmi Wikariuszami.

Głuchołazy, dnia 19.11.2020.