Koncert dzieci z Opola

26 stycznia 2020

W naszej Parafii gościliśmy Dzieci z Opola - z Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 - TRISO. (zespół Downa).