Słowo Biskupa Opolskiego z 14 marca 2020 r.

14 marca 2020

Słowo Biskupa Opolskiego z 14 marca 2020 r.