PLAN PRZYGOTOWAŃ DO I-ej KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII W ROKU 2021

13 marca 2021

Spotkania przed spowiedzią: WTOREK - 13.04.2021

Szkoła nr 1 - godz.14:00 - klasa A

Szkoła nr 1 - godz.14:30 - klasa B

Szkoła nr 1 - godz.15:00 - klasa C

Szkoła nr 2 - godz.15:30 - klasa A

Szkoła nr 2 - godz.16:00 - klasa B

Szkoła nr 3 - godz.16:30 - klasa A i B

I-a SPOWIEDŹ ŚW. - PIĄTEK - 16.04.2021.

Godz. 15:00 - Szkoła nr 1.

Godz. 16:00 - Szkoła nr 2 i 3.

SPOWIEDŹ ŚW. przed Uroczystością I-ej KOMUNII ŚWIĘTEJ - PIĄTEK - 07.05.2021.

Godz. 15:00 - Szkoła nr 1.

Godz. 17:15 - Szkoła nr 2 i 3.

UROCZYSTOŚĆ I-ej KOMUNII ŚWIĘTEJ:

08.05.2021. SOBOTA - Szkoła nr 1.

Godz.10:30 - klasa A

Godz.12:00 - klasa B

Godz.13:30 - klasa C

09.05.2021. - NIEDZIELA - Szkoła nr 2 i 3

Godz.10:30 - klasa A z Szkoły nr 2

Godz.12:00 - Klasa A i B z Szkoły nr 3

Godz.13:30 - Klasa B z Szkoły nr 2