Podziękowanie za posługę duszpasterską dla Ks. Tomasza

13 sierpnia 2021