EDYKT

1 października 2021

Dnia 27 lutego 2020 roku postulator s. M. Margarita Cebula CSSE zwróciła się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego Siostry Franciszki Werner, współzałoży-cielki i drugiej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Poniżej pełny tekst:

Pełny tekst EDYKTU