Intencje Mszalne 26.05.2019 - 02.06.2019

26 maja 2019

26.05.2019 - NIEDZIELA - VI-a WIELKANOCNA. DZIEŃ MATKI.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

Za †† Rodziców Zofię i Waldemara Kraińskich.

9:00

W intencji wszystkich MATEK naszej Parafii.

10:30

W intencji DZIECI klas czwartych obchodzących 1 Roczn. Komunii Świętej, Ich Rodziców, Chrzestnych Rodzeństwa i Dziadków.

12:00

W intencjach O. Św. Franciszka i naszej Ojczyzny za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II - od Jasn. Rodziny Róż.

W modlitwie wiernych: Módlmy się w intencji Hanny Gala z okazji 1-ych Urodzin i Mikołaja z okazji 2-ich Urodzin oraz Ich Rodziców i Chrzestnych.

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

18:00

Od Wspólnoty Medjugorskiej: W intencjach Matki Bożej - Królowej Pokoju i wszystkich modlących się za kapłanów w Ruchu Margaretka.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

10:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Kasi i Szymona z okazji 3-ej Rocznicy Ślubu i dla całej Rodziny.

11:30

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i B. Błog. dla Syna Karola Wojdyła z okazji Urodzin i dla całej Rodziny.

27.05.2019 - Poniedziałek - DNI KRZYŻOWE.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

1/ Do M. B. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Mamy Haliny - od Córek.

2/ Za † Józefa Leśniak - od Brata Józefa z Tymbarku.

17:30

PROCESJA i nabożeństwo majowe do krzyża prze kościele św. Rocha.

18:00

Kł. Św. Rocha: Za †† Rodziców Anielę i Władysława, Brata Zdzisława, Bratową Irenę z Rodziny Nowak oraz za †† Władysławę, Wojciecha i Marię Stefańską.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

O boże Błog. dla Syna Marcina.

28.05.2019 - Wtorek - DNI KRZYŻOWE.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

1/ Za †† Rodziców Józefę i Józefa oraz za †† Jadwigę, Zofię, Henryka i Andrzeja Ręczkowskich.

2/ Za † Antoninę Biedroń - od Krystyny Ślazyk z Rodziną z Limanowej.

3/ Za † Józefa Leśniak - od Ewy i Jerzego Krzyściak z Tymbarku.

17:30

PROCESJA do Krzyża przy kaplicy za torami...

18:00

Przy kaplicy: Za † Mężą Jana Turskiego w 10 roczn. śmierci i za †† Rodziców i Teściów.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

Za † Mamę Krystynę Szekeli w 1 roczn. śmierci.

29.05.2019 - Środa - DNI KRZYŻOWE.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

1/ Za † Antoninę Biedroń - od Teresy Rosiek z Rodziną z Limanowej.

2/ Za † Ryszarda Miazgę - od Rodziny Giemza z Cieszyna.

17:30

PROCESJA do Krzyża przy kościele Gimnazjalnym...

18:00

1/ Ku czci MB NP. w intencjach naszych podziękowań i próśb.

2/ Za † Matkę Marię Klok w 24 roczn. śmierci, † Ojca Antoniego oraz za †† Rodziców i Rodzeństwo.

30.05.2019 - Czwartek.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

Za † Syna Andrzeja Jachura w 4 roczn. śmierci i za †† Dziadków z obu stron.

8:00

ADORACJA do godz. 10:30...

16:30

SZKOLNA dla wszystkich DZIECI: Za † Męża Antoniego z okazji 20 rocznicy śmierci i za †† Rodziców z obu stron, Rodzeństwo, Dziadków i Babcie.

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

18:00

W intencji Hani Prętkiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża oraz dla całej Rodziny Prętkich i Śnieżków.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog.,zdrowie i Dary Ducha Św. Jakuba Dutkiewicza z okazji 18-ych Urodzin i dla całej Rodziny.

31.05.2019 - Piątek - Nawiedzenie NMP.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

Za † Ryszarda Miazgę - od Rodziny Matras z Zabrza.

17:30

NABOŻEŃSTWO MAJOWE.

18:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog., zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Marii Pydych z okazji 1-ych Urodzin i dla całej Rodziny.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

DLA MŁODZIEŻY: Za † Teodozję Paciorek z okazji Imienin.

01.06.2019 - Sobota - I-a miesiąca. DZIEŃ DZIECKA.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:00

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE.

7:30

Za † Męża Józefa Jaworskiego w 11 roczn. śmierci oraz za †† Rodziców Annę i Jana i Teściów Anielę i Marcina.

15:00

W intencji Nowożeńców: Agnieszka Wojnarowska i Bartosz Błauciak

16:00

W intencji Nowożeńców: Magdalena Zabederchna i Grzegorz Ogrzewalski.

17:30

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE do N.S. Pana Jezusa.

18:00

Za † Józefa Sobolak.

02.06.2019 - NIEDZIELA - UROCZ. WNIEBOWSTĄPIENIA.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

W intencji Członkiń i Członków Róż. Różańcowych, Księży i Sióstr związanych z naszą Parafią i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

9:00

W intencji †† i żyjących PARAFIAN.

10:30

Za †† Alinę i Stanisława Bużowicz, †† Ich Rodziców i Rodzeństwo z obu stron.

12:00

ZBIOROWA:

Za † Genowefę Studzienną, Jej Rodziców i † Teścia Leona.

Za † Marka Kuś, †† Marię i Stefana Kuś, †† Marię i Michała Bałaj i † Doktora Grzegorza.

Za † Bronisławę Cięciel w 6 roczn. śmierci.

Za †† Józefę i Stanisława Wróbel.

Za † Mamę Józefę Kalbrun w 10 roczn. śmierci i za † Tatę Michała i †† z Rodziny.

Za † Jana Gandziarowskiego w 1 roczn. śmierci.

Za †† Marię i Tomasza Antosiak, Stanisławę i Józefa Kowalczyk, Marię i Feliksa Antosiak oraz Dziadków z obu stron.

Za † Władysława Widziszowskiego i za †† z Rodziny.

Za † Juliana Malec w 30-ym dniu po śmierci.

Za † Ryszarda Paciorek w 30-ym dniu po śmierci.

Za † Jana Stadnik w 30-ym dniu po śmierci.

Za † Teresę Szadkowską w 30-ym dniu po śmierci.

Za † Ryszarda Grabowskiego w 2 roczn. śmierci.

Za † Helenę Wolną i † Męża Juliana.

17:30

NABOŻEŃSTWO ku czci NS PJ.

18:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie w kapłańskiej pracy dla O. Witolda Adamczyka z okazji 18-ej Rocznicy Święceń kapłańskich.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

10:00

Za †† Rodzeństwo Elżbietę i Walerię, † Szwagra Józefa i †† Dziadków z obu stron.

11:30

Za †† Rodziców Genowefę i Romana Orzeł.

W modlitwie wiernych: W int. rocznego Dziecka Marcela, Kamila Gomulnickiego oraz Jego Rodziców i Chrzestnych.