Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2022

23 kwietnia 2022

DRODZY PARAFIANIE

i wszyscy nasi Goście

w tym szczególnie z Ukrainy

z okazji ŚWIĄT MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA NASZEGO PANA w błaganiu o zachowanie od wojny i o POKÓJ...

życzymy głębokiego przeżycia tych ŚWIĘTYCH DNI i radowania się PRAWDĄ, że jesteśmy JEGO UCZNIAMI w JEGO KOŚCIELE.

ON ZMARTWYCHWSTAŁY

niech nas wszystkich napełni

POKOJEM i SWOIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

ALLELUJA!!!

Księża - Proboszcz i Wikariusze.