Jesteśmy świadkami Chrystusa - bierzmowanie

ROZWAŻANIA NA 14 MAJA 2023 R.


"Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. (...) Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego".

Youcat, nr 203.

o

Do refleksji

Wyobraź sobie trenera, który przed wysłaniem piłkarza na boisko, kładzie mu rękę na ramieniu i daje ostatnie wskazówki.


Podczas bierzmowania zostaje położona ręka na naszym ramieniu. Wtedy wkraczamy na "boisko życia", zaś Duch Święty umacnia nas w tym zadaniu. On nas posyła, On nam pomaga. Nie doznamy zawodu, gdy będziemy Go słuchać. Musimy tylko chcieć grać dla Niego.

Decyzję o przyjęciu sakramentu bierzmowania podejmujemy samodzielnie. Bierzmowanie stanowi dopełnienie łaski Chrztu Świętego i jeszcze ściślej wiąże nas z Kościołem. Od tej chwili stajemy się za niego w pełni odpowiedzialni. Duch Święty wylewa na nas dary potrzebne do tego, aby być dojrzałym chrześcijaninem, który idzie za Chrystusem. Dlatego sakrament ten nazywany jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

O ile w sakramencie Chrztu Duch Święty przychodzi do człowieka jako Boże życie, to w sakramencie bierzmowania zstępuje jako Moc Boża. Dary Ducha Świętego są niezbędne do tego, by mieć w sobie dość sił do zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka wierzącego w kochającego go Boga.

Zadanie

Od momentu bierzmowania jestem odpowiedzialny za wspólnotę Kościoła. W jaki sposób to realizuję w swoim codziennym życiu?

Jak mogę bardziej zaangażować się w życie Kościoła?