Pielgrzymka do MB Pomocnej w Zlatych Horach - część 2

5 września 2021