Bogu niech będą dzięki!

26 marca 2023

ROZWAŻANIA NA 26 MARCA 2023 R.


W poemacie "Tryptyk rzymski" papieża Jana Pawła II bardzo wyraźny jest zachwyt nad istotą ludzką, jako jedyną zdolną do przeżywania zdumienia. Zdumienie, zachwyt to pierwsze kroki w kierunku uwielbienia. Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 2639) poświęca szczególną uwagę modlitwie uwielbienia: "Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że On jest". Pobudka do modlitwy uwielbienia rodzi się również z wdzięczności za fakt naszego istnienia i naszego Bożego dziecięctwa.

Do refleksji

Zbyszek i Wanda - małżeństwo zbliżające się do swego złotego jubileuszu. Rodzice dwójki dzieci, cieszący się od dwóch lat obecnością wnuka w rodzinie. Przed wielu laty u ich syna zdiagnozowano zanik mięśni. Lekarze dawali wówczas Bartkowi 15 lat życia, a on ten wynik podwoił i nadal był z nimi. Słabł z każdym rokiem, a jednocześnie coraz bardziej rozpędzał się w życiu. Jego serce zatrzymało się na zawsze niedługo po tym, gdy skończył 41 lat. Zbyszek i Wanda nigdy nie narzekali na trudności wynikające z asysty, a potem z konieczności całkowitej pielęgnacji i obsługi syna. Z zachwytem opowiadają o swym życiu, małżeństwie, rodzicielstwie. Z wdzięcznością, tęsknotą i pełną łez radością opowiadają o swej przygodzie życia - byciu rodzicami Bartka. Ci, którzy pochowali ukochanego syna powtarzają codziennie, jakie życie jest piękne. Jest ono piękne, bo nasycone po brzegi miłością, a to nie zależy od losu, od fortuny, od zdrowia, a jedynie i aż od nas samych. To my sami czynimy życie pięknym lub zamieniamy je w koszmar.

Zadanie

Istnieje taka praktyka, nie tylko terapeutyczna, aby pisać swój dzienniczek wdzięczności. To ważne, aby dostrzegać w naszej codzienności Boże dary, Jego łaskę.

Samodzielnie, w jedności małżeńskiej, we wspólnocie rodzinnej ułóż szczególną modlitwę - Twoją/Waszą litanię wdzięczności, litanię uwielbienia. Przypomnij sobie, jaką strukturę mają litanie i ułóż osobistą. Pomódlcie się następnie tą właśnie litanią.