W Kościele nikt nie jest sam

18 grudnia 2022

ROZWAŻANIA NA 18 GRUDNIA 2022 R.


"Wprawdzie w każdym czasie i w każdym narodzie miły Bogu jest każdy, kto się Go lęka i postępuje sprawiedliwie (por. Dz 10, 35); podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył".

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 9.

Do refleksji

Wyobraź sobie siebie na morzu, w małej łódeczce. Jest noc, środek burzy, silny wiatr miota łódką, trudno na własną rękę dotrzeć do portu. Obok spokojnie podpływa ogromny okręt, kapitan zaprasza do wejścia na pokład.


Pierre Pierrard we wstępie do swojej książki o historii Kościoła napisał: "Święty Kościele, nasz Kościele, ogromny i stary okręcie z liną zanurzenia zawsze na poziomie fal, chcę Ci powiedzieć, że bez ciebie bylibyśmy jedynie nieszczęsnymi barkami, zagubionymi we mgle i burzy". Odnosząc się to tego obrazu, możemy powiedzieć, że w podróż wiary możemy wybrać się samotnie, możemy próbować w pojedynkę dotrzeć do Domu Ojca; możemy ignorować wspólnotę Kościoła i jej zasady, jednak zamysł Pana Boga jest inny.

Spodobało się Panu Bogu uczynić z nas swój lud, którego On sam jest gwarantem nieomylności oraz bezpiecznego dopłynięcia do odpowiedniego portu - naszego zbawienia. W tej wspólnocie każdy ma swoje miejsce, określone zadanie, ale też każdy może liczyć na pomoc innych w razie problemów, kryzysu lub wyjątkowej sytuacji. W tej wspólnocie przeżywamy swoje radości i smutki, sukcesy i porażki; w tej wspólnocie jest między nami Kapitan, który mądrze i z miłością nami kieruje.

Zadanie

Zastanówmy się w jaki sposób pomagam swojemu małżonkowi, dzieciom, krewnym w spełnianiu ich zadań: chrześcijańskich, rodzinnych, zawodowych, społecznych, rozwoju ich wiary? Co mogę robić lepiej?

Wyznacz sobie jedno zadanie, które wykonasz wspólnie z członkiem rodziny (rozmowę, wspólną modlitwę, pielgrzymkę, zobaczenie ciekawego filmu religijnego itp.), które pomoże bliskiej osobie w pogłębieniu relacji z Panem Bogiem.