Uroczystość Wprowadzenia nowego ks. proboszcza

25 września 2022