Rodzina w dialogu z Bogiem

ROZWAŻANIA NA 8 WRZEŚNIA 2024 R.


"Tak wielka zaś w słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że staje się ono dla Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego".

Do refleksji

Jeżeli ktoś jest dla nas ważny, to bardzo chcemy z nim przebywać i go poznawać. Dla nas wierzących ważny jest Pan Bóg. Jeżeli chcemy Go bardziej kochać, to równocześnie będziemy chcieli Go poznać. Najlepiej zrobić to poprzez czytanie i słuchanie Pisma Świętego, które określane jest jako "list Boga do ludzi".

Pismo Święte jest drogą, przez którą Pan Bóg przemawia do nas codziennie w sposób skuteczny, bezpośredni i żywy. Takiej mocy ani skuteczności nie ma żadne ludzkie słowo, dlatego w każdej rodzinie chrześcijańskiej Pismo Święte powinno być na ważnym, a jednocześnie dostępnym dla wszystkich miejscu. Rodzice mogą czytać małym dzieciom biblijne opowieści i uczyć ich o Bożych przykazaniach i obietnicach. To pomaga w poznawaniu Pana Boga i rozumieniu Jego planu miłości względem każdego człowieka. Wsłuchujemy się w to, co Bóg chce nam powiedzieć w konkretnej chwili naszego życia.

Również modlitwa jest ważnym elementem życia chrześcijańskiej rodziny. Rodzice modlą się razem z dziećmi, ucząc je, jak rozmawiać z Bogiem i jak polegać na Jego pomocy w codziennym życiu. Modlitwa jest osobistym spotkaniem poszczególnych członków rodziny z Bogiem, ale dotyczy to także rodziny jako całości.

Zadanie

Wybierzcie sobie jeden dzień w tygodniu, w którym będziecie czytać i rozważać Pismo Święte. Jeżeli nie macie w domu Pisma Świętego, kupcie sobie lub znajdźcie w Internecie.

Zacznijcie lub kontynuujcie wspólną wieczorną modlitwę lub wspólny różaniec.