PIELGRZYMKA do Matki Bożej w Zlatych Horach - Foto Julia

7 września 2019