Posłani, aby głosić Chrystusa... przyjaciołom, znajomym, rodzinie

10 września 2023

ROZWAŻANIA NA 10 WRZEŚNIA 2023 R.


"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!".

Mk 16, 15.

Do refleksji

Słyszałeś te słowa nieraz. Słowa Jezusa do uczniów. Być może uważasz, że to Ciebie nie dotyczy. Mamy XXI wiek, lecz Słowo Boże i zawarte w nim posłanie jest nadal aktualne. Powiesz: dobrze... w domu, wśród najbliższych mogę mówić o Bogu. Ale czemu mam to robić wśród znajomych, dalszej rodziny, sąsiadów?! Przecież nie będę ich nawracać siłą... Są dorośli, mają swoje życie, własne poglądy. Dlaczego mam się w to mieszać?

Nierzadko mamy znajomych, przyjaciół, którzy żyją z dala od Pana Boga, bez żywej relacji z Nim, często postępują też wbrew nauce Kościoła. Wielu z nich może nie poznało jeszcze prawdziwego Boga, nie doświadczyło Jego obecności w swoim życiu. Wielu też pewnie nie wybierze się do kościoła, nie będzie się chciało spotkać z kapłanem, żeby porozmawiać o Bogu. Jest to nasze zadanie.

Jak więc głosić Chrystusa w swoim środowisku? Nie chodzi przecież o to, żeby podczas każdego spotkania rodzinnego czy przyjacielskiego wygłaszać kazanie czy pouczać innych. Jednak są sytuacje, które domagają się zabrania przez nas głosu: nierzadko zdarzają się dyskusje przy stole dotyczące spraw Kościoła, Pana Boga, kapłanów, kwestii moralnych czy praktyk religijnych itp. Jeśli poglądy w takich sytuacjach wygłaszane nie zgadzają się z moim systemem wartości, czy nie powinienem odważnie wypowiedzieć swoje zdanie?

Czy mam w ogóle wiedzę religijną odpowiednią do tego, aby odważnie zabierać głos w dyskusji? A jeśli nie mam wiedzy na tematy związane z moją wiarą, czy szukam odpowiedzi w dokumentach Kościoła? Czy znam nauczanie Kościoła, czy może wystarcza mi opinia zasłyszana od innych osób? I w końcu ostatnia myśl do refleksji: czy moje postawy życiowe, moralne, moje codzienne gesty są zgodne z wyznawanymi wartościami? Czy mam odwagę zrobić znak krzyża przed kościołem lub pomodlić się przed posiłkiem?

Zadanie

Przy okazji obiadu, kolacji w gronie przyjaciół, dalszej rodziny zaproponuj wspólną modlitwę przed posiłkiem lub znajdź odpowiednią dla siebie formę wyrażenia swojej pobożności, swojej wiary.