WOBEC ZAGROŻENIA EPIDEMIĄ

14 marca 2020

Wobec zagrożenia epidemią sami podejmiemy decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach (a rodzice zdecydują o uczestnictwie dzieci i młodzieży).


Także Komunię świętą

----- jeśli są w nas obawy -----

podejmujemy w sposób duchowy,

wzbudzając w swoim sercu najświętszą intencję przyjęcia Chrystusa Eucharystycznego.


Księża Biskupi udzielają na ten czas dyspensy od uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej dla osób z tzw. grupy zwiększonego ryzyka zachorowania.


Staram się być uczciwym i roztropnym w trosce o siebie i o innych ludzi, ożywiam swoje życie religijne (modlitwa za osoby chore, opiekujące się chorymi i odpowiedzialne za walkę z epidemią).