PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ W BARDZIE ŚL.

27 czerwca 2020

24. PIELGRZYMKA naszej Parafii do Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śl.