Spotkanie Młodych w Lednicy

3 czerwca 2019

Ks. Tomasz z Młodzieżą na Spotkaniu Młodych w Lednicy.

Zdjęcia: Magdalena Kwit i ks. Tomasz.