Pielgrzymka do Katedry Opolskiej w Roku Jubileuszu 50-lecia Diecezji Opolskiej

22 maja 2022