Moje zaangażowanie w parafii

15 października 2023

ROZWAŻANIA NA 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.


"W tajemniczym splocie między działaniem Boga a działaniem człowieka głoszenie Ewangelii odbywa się za pośrednictwem mężczyzn i kobiet, którzy uwiarygodniają to, co głoszą przez życie, w sieci relacji międzyludzkich, budzących zaufanie i nadzieję. W obecnych czasach, często naznaczonych obojętnością, zamknięciem jednostki w sobie i odrzuceniem drugiego, ponowne odkrycie braterstwa ma fundamentalne znaczenie, ponieważ ewangelizacja jest ściśle związana z jakością relacji międzyludzkich".

Instrukcja: Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, nr 24.

Do refleksji

Dom rodzinny. Taki zwykły. Życie toczy się mniej więcej według ustalonego schematu. Każdy ma swoje obowiązki; i dobrze, że je mamy. Dzięki nim uczymy się dyscypliny i szacunku dla każdej pracy. Jeśli nie wykonamy jakiegoś zadania, nic z pozoru się nie stanie, ale chyba wszystkim zależy, żeby żyło nam się piękniej, lepiej. W rodzinie pomagamy sobie nawzajem, służymy innym z miłością.

Parafia - to też jest nasz dom. Tyle że większy. Także tu jesteśmy zobowiązani do służenia sobie z miłością, tworzenia wzajemnych relacji i więzi. A zatem warto się zastanowić: w co mogę się zaangażować w swojej parafii? Jak mogę budować dobre relacje z księżmi, innymi parafianami, jak mogę podzielić się sobą, swoimi zdolnościami?

Parafia to nie tylko budynek kościoła, probostwo i życie, które się toczy w tej przestrzeni. Parafia to także mój sąsiad, który może potrzebuje pomocy, może ktoś, kogo spotykam co niedzielę na Mszy Świętej, jakaś osoba starsza lub chora, którą mogę wesprzeć w codziennych zakupach, w trosce o dom, w innych czynnościach.

Zadanie

Porozmawiaj z rodziną, w jaki sposób możecie zaangażować się w działalność parafii. Podejmij przynajmniej jedną inicjatywę na rzecz parafii.