Buduję Kościół w każdej chwili życia

22 stycznia 2023

ROZWAŻANIA NA 22 STYCZNIA 2023 R.


"Dopiero tam, gdzie dostrzegamy Boga, zaczynamy żyć naprawdę. Dopiero tam, gdzie w Chrystusie spotykamy żywego Boga, uczymy się, czym jest życie. Nie jesteśmy bezsensownym i przypadkowym produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem myśli Boga. Każdy jest chciany, kochany i potrzebny".

Youcat, Kurs wiary, s. 22.

Obraz

Do refleksji

Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego ruszyli w świat głosić Dobrą Nowinę o Jezusie. Także każdy ochrzczony jest do tego powołany, aby w swoim środowisku, świadczyć o Bożej miłości i sensie ofiary Jezusa Chrystusa.

Warto się zastanowić, jakie daję świadectwo innym? Czy przez to, co robię, mówię, daję świadectwo o Bogu i tym samym przyczyniam się do budowania Kościoła? A może lepiej nie brać ze mnie przykładu?

Każdy z nas jest komórką w Ciele Chrystusa. Czy jesteśmy żywymi komórkami, w których tętni życie Boże?

A może jestem już komórką, w której doszło do zakażenia złem tak dalece, że zarażam następne, jeszcze zdrowe komórki Kościoła. Dla Pana Boga, dla Kościoła to nie jest obojętne kim jestem, jak żyję, jakie podejmuję decyzje.

Zadanie

W modlitwie porozmawiaj z Jezusem o sobie. Pomyśl i zapisz, co mogę zrobić, aby coraz bardziej żyć miłością: do małżonka, dzieci, przyjaciół i znajomych, ludzi z otoczenia. Zacznij to wprowadzać w życie.