Prace naszych dzieci poświęcone tematyce MISJI

16 października 2019

W kościele zostały umieszczone prace naszych dzieci poświęcone tematyce MISJI z okazji miesiąca, który przeżywamy.