IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę.

21 maja 2021

IX Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę.

4-5 czerwca 2021 r.

Z Maryją, Matką nadziei.