APEL BISKUPA OPOLSKIEGO

1 marca 2020

Kościół w Polsce głosem swoich Pasterzy podziela troskę o zdrowie każdego człowieka, zwłaszcza w sytuacji jego zagrożenia, o którym pisze Minister Zdrowia, i jest gotów na podjęcie konkretnych działań w sytuacji pojawienia się ognisk bezpośredniego zagrożenia koronawirusem.

Już dziś jednak odpowiedzmy na konkretne wezwanie Przewodniczącego KEP, który w specjalnym komunikacie pisze: «Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej, Kościół odwoływał się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w ufnej modlitwie». Nawiązując od tego nasz Ksiądz Biskup prosi, by podczas nabożeństw Gorzkich Żali śpiewać suplikacje z wezwaniem: «Abyś lud Twój od szerzącej się epidemii i pomoru zachować raczył...»