W Sanktuarium w Zlatych Horach - PIELGRZYMKA

8 sierpnia 2021

W Sanktuarium w Zlatych Horach - PIELGRZYMKA, na którą zaprasza nas tamtejszy Kustosz. Uroczysta suma odpustowa - o godz. 11:00.