Żyjemy z Jezusem, kiedy kochamy

16 kwietnia 2023

ROZWAŻANIA NA 16 KWIETNIA 2023 R.


"Pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa nie jest sama łaska nadprzyrodzona, ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę Wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego Przymierza".

Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 13.

Do refleksji

"Zobaczcie jak oni się miłują" miał powiedzieć Tertulian, patrząc na wspólnoty pierwszych chrześcijan. Jesteśmy zaproszeni do codziennego życia z Bogiem. Do stawania się na obraz i podobieństwo Tego, który jest miłością.

Jezus zmartwychwstał jako pierwszy i ma moc podźwignąć nas z naszych upadków. Tą mocą jest miłość. Miłość przebaczająca. Miłość, która nie szuka swego, gdy pomocy potrzebuje współmałżonek, dziecko, rodzice. Wszyscy pragniemy miłości, bo ona zakrywa nasze grzechy.

Jezus jest z nami zawsze, ale to czy doświadczymy Jego obecności zależy już od nas, od naszej gotowości na przyjęcie Jego przebaczenia i pełni życia w Jego miłości i wolności. Potrzeba jedynie otwartości na Jego obecność w sakramentach, modlitwie, codziennym życiu.

Zadanie

Jak wygląda nasza więź małżeńska? Czy chodzimy jeszcze na randki małżeńskie?

Zaplanujmy ze współmałżonkiem wspólnym czas - tylko dla nas.

Jakiego Boga widzą dzieci, patrząc na naszą miłość wzajemną?