Niedziela dniem radości, odpoczynku i solidarności

16 lipca 2023

ROZWAŻANIA NA 16 LIPCA 2023 R


"Jak ważna jest niedziela? Niedziela jest centrum chrześcijańskiego czasu, ponieważ w niedzielę celebrujemy Zmartwychwstanie Chrystusa, a zatem każda niedziela jest mini-Wielkanocą. Kiedy lekceważy się niedzielę, w tygodniu pozostają tylko dni robocze. Człowiek, który został stworzony do radości, sprowadza wówczas siebie do roli robota skupionego na pracy, posiadaniu i konsumpcji. To na ziemi musimy nauczyć się świętować, w przeciwnym bowiem razie w niebie nie będziemy umieli zacząć. W niebie jest niedziela bez końca".

Youcat, nr 187.

Do refleksji

Jaki jest najważniejszy dzień w moim życiu?

Najważniejszym momentem w życiu chrześcijan powinno być i jest zmartwychwstanie Chrystusa. Dzień, który zmienił historię świata i zmienia życie każdego z nas. Tak, jak z radością obchodzimy rocznice urodzin/imieniny naszych najbliższych, rocznice ślubu, kapłaństwa, ważnych wydarzeń, tak powinniśmy świętować także to ważne wydarzenie. Jako chrześcijanie mamy to szczęście, że wspomnienie zmartwychwstania możemy obchodzić w każdą niedzielę w ciągu roku. A zatem jak świętować?

W liście dotyczącym świętowania niedzieli pt. Dies domini czytamy, że niedziela powinna być dniem radości, odpoczynku i solidarności z potrzebującymi. Radości, bo chrześcijaństwo jest religią radości, a nie smutku, bo zostaliśmy stworzeni do radości i miłości, bo w końcu Chrystus z miłości do każdego z nas pokonał grzech i śmierć. Odpoczynku, żeby nabrać odpowiedniego dystansu do naszych codziennych obowiązków - zobaczyć, co jest w życiu naprawdę ważne. Solidarności z potrzebującymi, bo dzięki zmartwychwstaniu jesteśmy w relacji nie tylko z Panem Bogiem, ale także i innymi ludźmi - jesteśmy wspólnotą, która powinna się wzajemnie wspierać w drodze.

Zadanie

Wraz z rodziną zaplanujcie świętowanie niedzieli. Zwróćcie uwagę na to, aby był to dzień radości, odpoczynku dla wszystkich i solidarności z potrzebującymi, np. z naszej rodziny lub otoczenia.