Moja rodzina staje się Kościołem domowym

29 stycznia 2023

ROZWAŻANIA NA 29 STYCZNIA 2023 R.


"Z małżeństwa chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez chrzest synami Bożymi, aby Lud Boży trwał poprzez wieki. W tym domowym niejako Kościele rodzice za pomocą słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powołanie duchowne".

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 11.

Obraz

Do refleksji

Każda rodzina jest powołana do tego, aby stawać się małym Kościołem - Kościołem domowym. Dom jest ostoją, przystanią, miejscem odpoczynku i wytchnienia po trudach całego dnia, ale nasz dom może (i powinien) stać się również przestrzenią działania Pana Boga.

Kościół domowy budujemy przez wspólną modlitwę rodzinną/małżeńską, przez uczestnictwo w Eucharystii w każdą niedzielę, a może także w tygodniu. Budowanie Królestwa Bożego, to również wzajemne przebaczanie i proszenie o przebaczenie oraz systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania.

Kościół w rodzinie budujemy także przez codzienne praktykowanie miłości: wzajemną pomoc w codziennych obowiązkach, wzajemne wsparcie, wspólne spędzanie czasu, rodzinne przeżywanie radości i smutków, sukcesów i porażek. To podtrzymywanie zwyczajów i rytuałów rodzinnych związanych ze świętami, uroczystościami rodzinnymi, ale też takimi zwyczajnymi dnia codziennego, np. wspólne posiłki. Budowanie Kościoła domowego, to także wzajemna pomoc w odkrywaniu swojego powołania, zdolności, talentów, tego wszystkiego, co możemy wykorzystać dla dobra innych.

Zadanie

Ustalmy wspólnie 3 zadania dla naszej rodziny, które:

pogłębią naszą więź z Bogiem (np. modlitwa rodzinna, adoracja, wspólna Eucharystia, pielgrzymka, rekolekcje, itp.);

które umocnią naszą wzajemną miłość (np. wspólne przygotowania uroczystości, wyjazd rodzinny, rozmowa itp.);

które pozwolą odkryć w sobie coś nowego (np. warsztaty lepienia z gliny, konkurs malarstwa rodzinnego itp.).