OBRZĘD KOLĘDY W DOMU

27 grudnia 2021

Folder kolędowy - ORZĘD KOLĘDOWY W DOMU


Prowadzący: Pokój temu domowi.

Wszyscy: I wszystkim jego mieszkańcom.

P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W: Amen.

Odczytanie fragmentu Pisma Św.: Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 2.

Śpiew kolędy: Do szopy, hej pasterze (DN 396)

P:

Panie Jezu Chryste, dziękując Ci, że jesteś Bogiem z nami, prosimy Cię usilnie, uświęcaj naszą rodzinę, abyśmy na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu wciąż gorąco Ciebie kochali, z Tobą żyli na co dzień i nieśli Ciebie braciom i siostrom. Z wiarą w sercu wołamy do Ciebie:

Obdarz pasterzy Kościoła, zwłaszcza kapłanów, którzy prowadzą nas do Ciebie, potrzebny łaskami, aby swym życiem i sprawowaną posługą głosili światu Twoją Ewangelię. Rozbudzaj także serca młodych ludzi, aby odpowiedzieli na głos Twego powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego i rodzinnego.

Ześlij pokój na cały świat, szczególnie na naszą Ojczyznę i naszą rodzinę, abyśmy wszyscy żyli jak siostry i bracia, krocząc razem do Twego Królestwa.

Zatrzymaj pandemię koronawirusa, przyjdź z pomocą wszystkim pracownikom służby zdrowia, chorym daj pełne zdrowie duszy i ciała, konającym użycz łaski dobrej śmierci, zmarłych w wyniku epidemii przyjmij do swej chwały, a opłakujących stratę najbliższych obdarz pociechą i nadzieją.

Pomnażaj w naszej rodzinie wiarę w Ciebie, rozpalaj wzajemną miłość i szacunek; spraw, abyśmy się wciąż upodabniali do Świętej Rodziny z Nazaretu.

Dziękując Ci za otrzymane łaski, zwłaszcza za cząstkę Kościoła, jaką jest nasza diecezja obchodząca swój Złoty Jubileusz, prosimy, abyśmy trwając w dziedzictwie naszych ojców, wciąż jednoczyli się z Bogiem, razem wiernie podążali za Tobą, tworząc otwartą i służebną wspólnotę wiary.

Daj życie wieczne naszym zmarłym: bliskim, krewnym, przyjaciołom, dobrodziejom i sąsiadom.

W chwili ciszy przedstawmy nasze osobiste intencje...

P: Przyjmij, Panie, nasze prośby i rozważanie tajemnicy Twojego narodzenia, w której uświadamiamy sobie, że jesteś Emmanuelem - Bogiem z nami.

Wspólna modlitwa dziesiątką różańca świętego: Tajemnica III radosna

(Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem) Śpiew kolędy: W żłobie leży (DN 442)

P: Módlmy się:

Dobry i miłosierny Boże, Twojej opiece polecamy nasz dom i wszystko, co posiadamy. Prosimy Cię, ześlij obfite błogosławieństwo na naszą rodzinę zgromadzoną w Twoje imię. Spraw, abyśmy byli złączeni jedną miłością, trwali ufnie na modlitwie, służyli sobie nawzajem, a śpiesząc z pomocą innym - słowem i czynem wyznawali wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Prowadzący odmawia modlitwę końcową, w czasie której wszyscy wykonują znak krzyża, zanurzając wcześniej dłoń w przyniesionej z kościoła wodzie święconej.

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.

W: Amen.

Śpiew kolędy: Bóg się rodzi, moc truchleje (DN 387)


Na zakończenie, używając przyniesionej z kościoła kredy, przy śpiewie kolęd, wykonuje się na drzwiach mieszkania tradycyjny napis:

C + M + B + 2022