Świecki czy kapłan - kto ważniejszy?

21 września 2023

ROZWAŻANIA NA 22-29 PAŹDZIERNIKA 2023 R.


"Różne członki, poprzez które wyraża się parafia, są wezwane do komunii i jedności. W zakresie, w jakim każdy przyjmuje swoją komplementarność, oddając ją na rzecz wspólnoty, z jednej strony można ujrzeć realizowaną w pełni posługę proboszcza i prezbiterów współpracujących jako pasterze, a z drugiej strony specyfikę różnych charyzmatów diakonów, osób konsekrowanych i świeckich, do budowania przez każdego jednego Ciała (por. 1 Kor 12, 12)".

Instrukcja: Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, nr 28.

o

Do refleksji

Witraż w kościele. Na pozór tylko zbiór drobnych kolorowych szkiełek. Osobno niewiele znaczą, jednak poukładane razem tworzą cudowne obrazy, przez które światło dociera do wnętrza Kościoła. Podobnie i we wspólnocie Kościoła mamy różne powołania, charyzmaty, posługi. Samodzielnie nie mają one większego znaczenia - są jedynie wielobarwną zbieraniną, jednak gdy stają się względem siebie komplementarne, tworzą piękny obraz, przez który Boże światło dociera do ludzi.

Podczas pontyfikatu Jana Pawła II odbyły się cztery synody dotyczące różnych stanów w Kościele. Wtedy też zostały określone zadania poszczególnych grup. Spróbujmy się im przyjrzeć i zobaczyć piękny witraż, przez który Pan Bóg chce oświecać swój Kościół. Oto poszczególne zadania. Kapłani upodobniają się do Chrystusa w miłości duszpasterskiej; sprawują sakramenty i głoszą Słowo Boże; żyją radykalizmem ewangelicznym przez: posłuszeństwo, dyspozycyjność, wspólnotowość, ubóstwo. Małżonkowie tworzą wspólnotę małżeńską i rodzinną; służą życiu od poczęcia aż po naturalną śmierć; uczestniczą w rozwoju społeczeństwa oraz w życiu i misji Kościoła - szczególnie przez religijne wychowanie potomstwa. Świeccy głoszą Dobrą Nowinę, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Boga; realizują swoje posługi i charyzmaty na rzecz innych; żyją Ewangelią, służąc człowiekowi i społeczeństwu. Osoby konsekrowane świadczą o Ewangelii swoim życiem; objawiają Bożą miłość w świecie przez swoje życie i działalność na rzecz innych.

Zadanie

Pomódl się w ciągu dnia za kapłanów ze swojej parafii - imiennie; poproś księdza, żeby pomodlił się za Twoją rodzinę.