Ks. mgr Mateusz Cerkowniak

24 sierpnia 2022

Pochodzi z parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich. Urodził się 18 kwietnia 1997 r. jako syn Zuzanny i Romana. Szkołę średnią ukończył w Nysie. Pracę magisterską pt. "Biblijne motywy Zwiastowania, Nawiedzenia i Narodzenia Pańskiego w interpretacji greckich, syryjskich i łacińskich Ojców Kościoła" napisał z Patrologii pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z Psalmu dwudziestego trzeciego: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną".

Obraz

Pełnione funkcje:

2022-08-24 - nadal - wikariusz - Głuchołazy, św. Wawrzyńca.