PIELGRZYMKA DO MATKI BOŻEJ W BARDZIE ŚL.

27 czerwca 2020