STATUT SZKAPLERZA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

22 października 2019

I. NAZWA I CEL

1. Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rodziny Michalickiej, a osoby go przyjmujące są wezwane do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi, zgodnie z duchem Zgromadzeń św. Michała Archanioła, zawartych w hasłach "Któż jak Bóg" i "Powściągliwość i Praca".

2. Celem przyjęcia Szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać:

Wolność, obronę i rozwój Kościoła Świętego;

Łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wadami, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami; ustanie przekleństw, bluźnierstw i zgorszeń oraz nawrócenie wszystkich grzeszników;

Ducha łagodności i pokory serca oraz wzrost wiary, nadziei i miłości;

Utwierdzenie Królestwa Bożego w świecie przez potężne orędownictwo Matki Bożej Królowej Aniołów i świętych Aniołów;

Wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskiwanie odpustów;

Łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

II. MOTYWY

1. Kościół od dawna pośród Aniołów w sposób szczególny czci św. Michała Archanioła ponieważ widzi w nim Stróża Kościoła i zwycięzcę złych duchów, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Dlatego postrzega go jako wielkiego Obrońcę przed wszelkimi atakami upadłych duchów.

2. Motywy, które skłaniają osoby do przyjęcia Szkaplerza w zewnętrznej formie mają przypominać, że doświadczają one skutecznej pomocy tego potężnego Obrońcy, odkrywając w sobie majestat, dobroć i miłość Boga oraz, że nie ma większej wartości, ani innego równie wielkiego dobra poza Bogiem - Stwórcą i Panem wszystkiego co żyje (por. Benedykt XVI, List do Michalitów).

III. OBOWIĄZKI

1. Do obowiązków przyjmujących Szkaplerz należy:

Stać dobrowolnie pod sztandarem chwalebnego św. Michała Archanioła, poprzez żywe i gorliwe wypełnianie zobowiązań wypływających z przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego;

Brać czynny udział w walce św. Michała Archanioła, jaką toczy on ze złymi duchami oraz ich stronnikami, poprzez realizację zobowiązań wypływających z przyjęcia sakramentu Bierzmowania;

Gorliwie korzystać z sakramentu Pojednania oraz angażować się w utrwalanie Królestwa Bożego w duszach ludzkich;

Codziennie odmawiać modlitwę do św. Michała Archanioła napisaną przez papieża Leona XIII.

IV. UDZIAŁ W DOBRACH DUCHOWYCH

1. Po odpowiednim przygotowaniu Szkaplerz św. Michała Archanioła może przyjąć każdy katolik.

2. Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać ksiądz Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny prezbiter delegowany przez Zgromadzenie.

3. Osoby przyjmujące Szkaplerz mają udział w dobrach duchowych Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

V. UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA

1. Osoby noszące Szkaplerz św. Michała Archanioła, pielęgnując duchową łączność z Michalickimi Zgromadzeniami, w szczególny sposób obchodzą uroczystości i święta:

Błogosławionego Bronisława Markiewicza, Założyciela (30 I);

Objawienie św. Michała Archanioła na Górze Gargano (8 V);

Świętych Archaniołów - Michała, Gabriela i Rafał (Uroczystość patronalna Zgromadzeń - 29 IX);

Świętych Aniołów Stróżów (2 X).

VI. PRZYJĘCIE SZKAPLERZA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

1. Kościół od dawna pośród Aniołów w sposób szczególny czci św. Michała Archanioła ponieważ widzi w nim Stróża Kościoła i zwycięzcę złych duchów, które zbuntowały się przeciwko Bogu. Dlatego postrzega go jako wielkiego Obrońcę przed wszelkimi atakami upadłych duchów. Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rodziny Michalickiej, a osoby go przyjmujące są wezwane do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi.

2. Po odpowiednim przygotowaniu Szkaplerz św. Michała Archanioła może przyjąć każdy katolik. Osoby przyjmujące szkaplerz mają udział w dobrach duchowych Zgromadzeń św. Michała Archanioła.

3. Do obowiązków przyjmujących Szkaplerz należy m.in. codzienne odmawianie modlitwy do św. Michała Archanioła napisanej przez papieża Leona XIII: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce; a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

4. Ceremonii błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza może dokonać każdy kapłan lub diakon Zgromadzenia św. Michała Archanioła lub inny kapłan bądź diakon delegowany przez Zgromadzenie. Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową.