Pielgrzymka Ministrantów Diecezji opolskiej

2 września 2019