Intencje Mszalne 03.04.2022 - 10.04.2022

3 kwietnia 2022

03.04.2022 - NIEDZIELA - V-a Wielkiego Postu. REKOLEKCJE.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

W intencji Członkiń i Członków Róż Różańcowych i Ich Rodzin oraz Księży i Sióstr z naszej Parafii, z parafią związanych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

9:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. dla Ewy z okazji 30-ej Rocznicy Urodzin i dla całej Rodziny.

10:30

Za † Siostrę Elżbietę, †† Rodziców i Rodzeństwo z obu stron, †† z Rodzin Oszytko i Rak.

Po Mszy Świętej - krótkie spotkanie z RODZICAMI dzieci klas trzecich przed pierwszą spowiedzią.

12:00

1/ W intencji Zarządu, Pracowników i Ich Rodzin z FIRMY SCHATDECOR z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie.

2/ ZBIOROWA:

W int. Dawida Juziuk z okazji 2-ich Urodzin oraz Jego Rodziców i Chrzestnych.

Za † Sebastiana Limanówkę w 4 roczn. śmierci.

Za † Brata Mariana Baran i za †† z Rodziny Baran.

Za † Ryszarda Gierlickiegow 1 roczn. śmierci.

Za † Bronisława Studzińskiego w 30 dniu po śmierci.

Za † Teresę Kowalewską-Woźniak w 30 dniu po śmierci.

Za †† Jana i Weronikę Bajor i za †† z Rodziny Fugiel.

Za † Jerzego Gumulec.

Za † Marię Ziubrzyńską, Józefa Mazurkiewicz, Włodzimierza Kisiel i za †† Rodziców Stramowskich.

Za † Męża Jana Heinisch w 27 roczn. śmierci i za wszystkich †† z Rodziny.

Za † Małgorzatę Świerczek oraz za † Józefa i Zdzisławę Kowalkowsaką.

Za †† Rodziców Franciszkę i Józefa Kubik i za †† z obu stron.

Za †† Wacława i Kazimierę Pycyk, oraz za †† Krystynę i Romana Pieróg.

Za † Tadeusza Babienko - od Sąsiadów z ul. Grunwaldzkiej.

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog., zdrowie i opiekę MB dla Stanisławy z okazji 86-ej Roczn. Urodzin i dla całej Rodziny.

17:00

Nabożeństwo GORZKICH ŻALI i KAZANIE PASYJNE.

18:00

Za † Bogdana Łuszczkiewicz, †† Marka i Annę Błaszczyk.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

10:00

Za † Stanisława Kuraś - od Pani Szczeblowskiej.

11:30

Za † Jana Słomkiewicz w 15 roczn. śmierci i za †† Henryka i Janusza Słomkiewicz.

W modlitwie wiernych: W intencji rocznego dziecka Kuby Juszczaka, Jego Rodziców i Chrzestnych.

04.04.2022 - Poniedziałek.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

8:30

Za † Męża Ryszarda, †† Rodziców, Brata i za †† Jana i Annę Nieckarz.

16:30

Nauka dla dzieci - klasy I, II i III.

18:00

1/ Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog., zdrowie, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla Maksymiliana Jurek z okazji 18-ej Rocznicy Urodzin i dla całej Rodziny.

2/ Z kł. Gim.Za †† Dziadków Tadeusza Herchel i Henryka Radzikowskiego - od Wnuków.

19:00

Nauka dla Pań

20:00

Nauka dla klas Vii-ych i VIII-ych

05.04.2022 - Wtorek.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

8:30

1/ Za †† Ryszarda, Jana i Annę.

2/ Za † Józefę Przedwojewską - od Siostry Heleny.

16:30

Nauka dla dzieci klas IV-ych, V-ych i VI-ych.

18:00

1/ ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH: Za † Mariana Szmyła w 30 dniu po śmierci

Za † Henryka Szewczyk w 1 roczn. śmierci i †† Ernę i Franciszka Kłosowskich.

2/ Z kł. Gimn. - Za †† Rodziców Honoratę Kindracką w 4 roczn. śmierci i † Bazylego Kindrackiego w 26 roczn. oraz za † Adama Alich w 1 roczn. i †† z Rodziny.

19:00

Nauka dla Mężczyzn.

20:00

Nauka dla Młodzieży.

06.04.2022 - Środa.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

8:30

1/ Za † Kazimierza Jadaś.

2/ Za † Józefę Przedwojewską - od Siostrzenicy Barbary z Rodziną.

10:00

W int. CHORYCH i Osób starszych oraz wszystkich opiekujących się nimi.

18:00

1/ Ku czci MB NP. w intencjach naszych podziękowań i próśb. - NOWENNA

W int. Marii Grubiak z okazji Urodzin.

2/ O Boże Błog. i zdrowie dla Rodziny Celary i Członków Bractwa Św. Józefa.

3/ Z kł. Gim.- Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. dla Marii Młyńczak z okazji 70-ej Rocznicy Urodzin i dla Dzieci, Wnuków i Prawnuków.

07.04.2022 - Czwartek.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:00

Nabożeństwo pierwszoczwartkowe.

7:30

Za † Męża Eugeniusza i za †† Rodziców z obu stron.

8:00

ADORACJA do godz. 10:30.

16:30

DROGA KRZYŻOWA dla DZIECI.

18:00

1/ Za † Henryka Kowara i za †† Rodziców z obu stron.

2/ Z kł. Gimn. Za † Adama i za †† z Rodziny.

08.04.2022 - Piątek.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:00

DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych.

7:30

Za † Stefanię i Henryka i za † Siostrę Irenę.

16:00

Pierwsza spowiedź święta dla dzieci klas trzecich Szkoły nr 1.

16:40

Pierwsza spowiedź święta dla dzieci klas trzecich Szkoły nr 2. 3.

17:30

DROGA KRZYŻOWA dla dorosłych i dla przygotowujących się do Bierzmowania.

18:00

1/ Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. i zdrowie dla Córek, Zięciów i Wnuków.

2/ Za † Józefę Przedwojewską - od Joanny Wójcik z Rodziną.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

19:00

Droga Krzyż owa dla młodzieży.

09.04.2022 - Sobota.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

1/ Za † Adama Chaszczewicz w roczn. śmierci.

2/ Za †† Kazimierza i Mateusza Stychno i za †† z Rodziny.

8:30

Przedświąteczne odwiedziny chorych.

14:00

DROGA KRZYŻOWA na naszej KALWARII na Górze Chrobrego.

17:15

ADORACJA i okazja do spowiedzi.

18:00

1/ Za †† Rodziców Mieczysława i Marię Działabij i za †† z Rodziny.

2/ Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog., zdrowie i Dary Ducha Św. dla Pawła Drozd z okazji 18-ych Urodzin i dla całej Rodziny.

10.04.2022 - NIEDZIELA - PALMOWA.

Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca

7:30

Za †† Bronisławę i Stefana Sobolak i †† Władysławę i Władysława Celary.

9:00

Za †† Zuzannę i Zbigniewa Więckiewicz za †† Dziadków Tatianę i Józefa.

10:15

PROCESJA z PALMAMI wokół naszego kościoła.

10:30

Za †† Siostry Annę i Alfredę i za †† Siostrzeńców Henryka i Ryszarda.

12:00

W intencji dzieci przyjmujących CHRZST Św., Ich Rodziców i Chrzestnych.

17:00

GORZKIE Żale i kazanie pasyjne.

18:00

Do B. Op. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze B. Błog. w kapłańskim posługiwaniu dla Ks. Michała z okazji kolejnych Urodzin. - Int. od Koła Przyjaciół Radia Maryja.

Kościół Gimnazjalny pw. św. Franciszka z Asyżu

10:00

Za † Julię Węgiel w 7 roczn. śmierci.

11:30

Za † Mamę Eugenię Baran w 1 roczn. śmierci i za † Tomasza w 29 roczn. śmierci.