Sześć zasad ku odnowie Kościoła i naszego życia rodzinnego i społecznego

15 kwietnia 2024

W nawiązaniu do apelu, który Biskup Opolski wyraził w Liście na Wielki Post oraz do Jego prośby skierowanej do diecezjan podczas Mszy św. Krzyżma, nasza diecezja wstępuje na drogę odnowy Kościoła i życia rodzinnego oraz społecznego. Drogę tę wyznacza sześć kroków, które wskazał Jezus w 18 rozdziale Ewangelii wg św. Mateusza. Poszczególne kroki będziemy podejmować w najbliższych miesiącach:

I. Prostota i otwartość (kwiecień)

II. Dobry przykład (maj)

III. Troska o ubogich (czerwiec)

IV. Braterskie upomnienie (wrzesień)

V. Wspólna modlitwa (październik)

VI. Przebaczenie i pojednanie (listopad)