Pielgrzymka do Barda - dzień pierwszy

22 czerwca 2019