Małżonkowie - królowie, kapłani i prorocy

27 sierpnia 2023

ROZWAŻANIA NA 27 SIERPNIA 2023 R


"Zbawczą misję Kościoła w świecie realizują nie tylko ci, którzy czynią to na mocy święceń, ale także wszyscy świeccy, którzy na mocy Chrztu i specyficznego powołania uczestniczą - każdy w sobie właściwym stopniu - w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa".

Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 23.

Obraz

Do refleksji

Małżeństwo to drugi obok kapłaństwa sakrament uczyniony w służbie komunii i posłania. Jako małżonkowie, dzięki łasce Pana, jesteśmy niejako zorientowani ku zbawieniu innych ludzi, a przez służbę tym, których Bóg stawia na naszej drodze, doświadczamy zbawienia osobistego.

Podstawowym celem naszego życia jest uwielbienie Boga i w życiu małżeńskim dokonuje się ono poprzez miłość wzajemną, której szczytem jest pojednanie. Jeśli damy się poprowadzić (bo to jest dzieło Boga w nas) ku jedności małżeńskiej, pokój Chrystusowy w nas zamieszka i stale (w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do kresu naszego ziemskiego życia!) będzie przebywał w naszym domu.

Jezus pragnie, byśmy formowali nasze dzieci. Nie tylko wychowywali ich do samowychowania, ale poddali ich procesowi o wiele głębszemu. "Formę" na "nasze" dziecko stworzył najlepszy Ojciec, a skoro tak, tylko On potrafi uczynić nasze rodzicielstwo szczęśliwym.

"Żyjący" sakrament małżeństwa to również nieustanne składanie świadectwa o tym, że Bóg jest miłością. Bowiem celem miłości jest służba, szczególnie tym stroskanym i ubogim, bo - jak śpiewamy od lat - wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.

Zadanie

Pomódlmy się dzisiaj wspólnie z całą naszą rodziną. Niech to będzie modlitwa własnymi słowami - powiedzmy Bogu o naszej rodzinie i jej radościach oraz smutkach.

Opowiedzmy naszym dzieciom o Bogu działającym w naszym codziennym życiu, w naszej rodzinie.