Młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania

11 maja 2019

Młodzież naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Bp Ordynariusza Andrzeja Czai.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Naszej Młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania życzymy obfitych łask w radosnym dawaniu świadectwa o byciu uczniami Pana Jezusa na każdy dzień...