Więź międzypokoleniowa

ROZWAŻANIA NA 28 LIPCA 2024 R.


"W ten sposób rodzina, w której różne pokolenia spotykają się i wspomagają nawzajem w osiąganiu pełniejszej mądrości i w harmonijnym łączeniu praw osobowych z innymi potrzebami życia społecznego, stanowi fundament społeczeństwa".

Do refleksji

Nasz świat, nasza rodzina podlega ustawicznym przemianom. Jesteśmy dziećmi, mamy rodziców, rodzeństwo, dziadków. Dorastamy, zakładamy własne rodziny i to my jesteśmy rodzicami, dziadkami. Zmienia się sposób postrzegania rzeczywistości w zależności od roli, jaką przyszło nam pełnić.

Pełna empatii postawa wobec starszego pokolenia to przykład dla naszych dzieci. W sytuacji, gdy opieka nad rodzicami, krewnymi staje się dla nas trudna, warto przypomnieć sobie, ile zawdzięczamy naszym rodzicom/dziadkom.

My także nie wiemy, jaka będzie nasza sytuacja za dziesięć, dwadzieścia lat; może również my będziemy oczekiwać od kogoś pomocnej dłoni, zainteresowania, troski.

Rodzina wielopokoleniowa to źródło wymiany doświadczeń, uczenia się nawzajem, przekazywania tradycji rodzinnych i wiary. To "pogotowie ratunkowe" w trudnych sytuacjach. Zachęcajmy dzieci do rozmawiania ze swoimi dziadkami. Starsi członkowie rodziny mogą wiele przekazać najmłodszym. Anegdoty, będące wspomnieniami babci czy dziadka i nawiązujące do sytuacji z życia rodziny, mogą pogłębić więź między pokoleniami. Jest to też poparta doświadczeniem, bezcenna wiedza na temat tego, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak rozwiązywać konflikty, jak wychodzić obronną ręką z najtrudniejszych zdarzeń. To czasami jedyna okazja, aby poznać własne korzenie, dziedzictwo, które nosimy w sobie - dziedzictwo mądrości i wiary.

Zadanie

Mamy czas wakacji, a zatem czas wyjazdów, wypoczynku, odwiedzin. Zaplanuj odwiedziny u dziadków, szczególnie, gdy dzieli Was duża odległość.

Zaproponuj wspólne z dziećmi, dziadkami oglądanie zdjęć. To okazja, aby opowiedzieć innym, jak żyło się dawniej.

Spróbuj odtworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. To świetny pretekst do współpracy i zabawy z najbliższymi.